Implementación de indicadores de mejora de producción en Joan Bonastre, S.A

Autor/a

Ros Matas, Luís

Abstract

El present treball de fi de màster consisteix en realitzar la implementació del mòdul de producció de Sage Murano per la gestió total de la producció. També es recopilaràn dades productives, amb la finalitat de crear una sèrie de indicadors o KPI’s per la millora continua dels processos i assentar les bases per la posterior implementació d’un Quadre de Comandament Integral (CMI) a l’empresa.
En primer lloc, s’explica i es posa en context l’empresa, explicant en que consisteix la seva activitat, el producte que fabrica i els serveis que presta als seus clientes. Es realitza una breu introducció al concepte d’ERP i s’introdueix també el concepte de CMI.
En el cos del treball es realitza un anàlisis dels processos actuals de l’empresa i como es veuen afectats/modificats a l’implementar el nou mòdul de producció del ERP. Aquesta etapa es crucial per entendre como s’ha de parametritzar el software pel seu correcte funcionament. Es en aquesta part on també es valida el prototip, realitzant una proba pilot en una de las seccions productives de la fabrica.
Posteriorment es realitza una extracció de les dades que ens proporciona Sage Murano amb la implementació. Per realitzar el càlcul dels indicadors productius associats als objectius estratègics de l’empresa, com el rendiment productiu o OEE (Eficiència Global dels mitjans productius), amb aquest indicador l’empresa pot mesurar i controlar el compliment dels seus equips productius.
Finalment, es realitza un anàlisis dels principals resultats obtinguts per comprovar la seva validesa en la presa de decisions i en la millora continuada dels processos de l'empresa.

 

Director/a

Fernández Esmerats, Joan 

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-01-20