Incorporació d’elements d’avaluació assistida al tauler de control de VISIR

Autor/a

Lluch i Elias, Francesc

Abstract

Aquest Treball de Fi de Màster forma part del projecte del VISIR Dashboard, en el que la Universitat de Deusto i el IQS Universitat Ramon Llull estan treballant conjuntament en l’anàlisi del valor educatiu del laboratori VISIR, un laboratori remot de circuits elèctrics.
El laboratori VISIR té una gran capacitat d’emmagatzemar dades i és capaç de realitzar anàlisis a través del seu tauler de control (dashboard) anomenat VISIR Dashboard o VISIR-DB, però no conté cap eina que permeti avaluar el treball realitzat per l’alumne.
Aquestes eines existeixen en altres treballs que ha realitzat el grup de recerca ASISTEMBE, que es basen en indicadors de treball (elements observables i fites d’avaluació). Per tant, hi ha la necessitat d’incorporar eines que facilitin l’avaluació assistida en el VISIR-DB.
Els resultats obtinguts després de la realització del treball són la validació del procés de normalització creat amb anterioritat al treball, la realització de certes millores sobre aquest procés per tal d’aconseguir un circuit normalitzat simplificat. De la mateixa manera, després d’analitzar el resultat de l’element de mesura, s’ha desaconsellat utilitzar-lo com a possible element de referència per a l’avaluació assistida. Per últim, s’han integrat tots els avenços realitzats així com indicadors de treball per l’avaluació assistida en el tauler de control de VISIR existent, mitjançant R i el paquet Shiny.

 

Director/a

Cuadros Margarit, Jordi
Serrano Molinero, Vanessa

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-07-10