Intercambio de baterías en autobuses eléctricos

Autor/a

Elvira Arias, Carlos

Abstract

En el present projecte s'exposa una alternativa per a la càrrega de bateries en els autobusos elèctrics d'àmbit urbà. S'identifiquen els problemes actuals en els autobusos convencionals i elèctrics. Es calcula el recorregut d'un autobús convencional i s'obté l'energia necessària perquè l'autobús pugui concloure el recorregut. S'escull un conjunt de bateries per substituir el motor de combustió d'un autobús híbrid.
Es dissenya un bastidor per agrupar les bateries calculades amb les seves respectives especificacions de connexió a l'autobús. Es dissenya una marquesina que alberga les bateries i un manipulador per intercanviar el bastidor utilitzat per un totalment carregat. S'estudia una logística de càrrega en centrals que no produeixen emissions contaminants. Es realitza un càlcul mediambiental. Es calcula la quantitat de CO2 estalviat per intercanviar-ho per bons de carboni.
Finalment, es detalla un pressupost i un estudi de viabilitat, basat entre d'altres, en el finançament mitjançant els bons de carboni.
És un projecte bàsic, en el qual es requereix un estudi més profund i amb més mitjans. L'abast del projecte és molt gran i hi ha unes quantes limitacions.
La conclusió més remarcable del projecte és la quantitat d'emissions que es poden reduir mitjançant el transport públic i privat.

 

Director/a

Gallemí Rovira, Oriol
Monfort Bernat, Enrique

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-06-16