Medición del razonamiento de effectuation en la industria de los videojuegos

Autor/a

Carner Roca, Jana

Abstract

La indústria dels videojocs és un sector innovador i en ple creixement, tanmateix, els desenvolupadors tenen dificultats per a trobar els processos més eficaços per a realitzar els seus productes, sobretot aquells amb alta innovació. En el present treball s’estudia mitjançant la difusió d’un qüestionari quin raonament, si d’effectuation o de causation, els desenvolupadors de videojocs se senten més còmodes per a aconseguir l’èxit del seu producte.
Per a això s’ha prestat especial atenció a la indústria dels videojocs a Espanya i s’han descrit les diferències fonamentals de tots dos raonaments exposats per Saras Sarasvathy el 2001. A continuació, s’han estudiat diversos articles que han estat clau per a mesurar, desenvolupar i difondre el qüestionari, Seguit, s’ha analitzat l’enquesta mitjançant gràfiques i correlacions, i s’han exposat els resultats. Finalment, s’han comparat les conclusions del present estudi amb els de referència, detallant les limitacions i millores per a futurs estudis.

 

Director/a

Carner Roca, Jana
Guitert Catasus, Mar

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2020-06-09