Pharma Industry Communication Strategy during and post-Covid-19

Autor/a

Blanch Anguera, Vinyet

Abstract

El present Treball de Final de Grau té com a objectiu comprovar com han afectat totes les mesures de seguretat i restriccions degudes a la recent pandèmia per la Covid-19 a la comunicació entre la empresa farmacèutica Novartis® i les principals parts interessades.
Per comprovar si la comunicació del laboratori amb la població en general s’ha vist afectada per la pandèmia s’ha procedit a analitzar les principals xarxes socials (Instagram® i Twitter®) de l’empresa i les notes de premsa del laboratori. A part, s’han dut a terme entrevistes amb les principals figures de la empresa que es dediquen a comunicar la informació rellevant a les parts interessades.
En els resultats podem veure com, tant a les xarxes socials com a les notes de premsa, s’ha tractat de manera molt extensa el tema de la Covid-19, explicant recomanacions i les principals aportacions de la empresa al món científic per frenar la pandèmia. Referent a les entrevistes, encara que s’han obtingut punts de vista diferents segons el lloc de treball de cada entrevistat, tots coincideixen amb els principals avantatges i inconvenients de la nova manera de treballar, així com el fet d’estalviar temps de viatge treballant des de casa i la possibilitat de fer diverses reunions amb gent diferent el mateix dia.
S’hauran de dur a terme més estudis per concloure com acaba afectant la situació viscuda durant el 2020 i principis del 2021 a la comunicació entre les empreses farmacèutiques i les parts interessades, però tot apunta que acabarà existint un equilibri entre la presencialitat i la virtualitat per poder estalviar recursos, temps i millorar la qualitat de vida dels treballadors d’aquestes empreses i organitzacions.

 

Director/a

Torrecilla Gumbau, Mònica

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-07-14