Bases de dades i altres recursos

E

Econlit és una base de dades produïda per la American Economic Association. Permet accedir a les referències bibliogràfiques i resums d'articles de més de 550 revistes, així com monografies, tesis, working papers,... de l'àmbit de l'economia i l'empresa.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

 

 

Management

ELIXIR Core - Biological Data Resources recopila un conjunt de recursos de dades europeus relacionats amb les ciències de la vida, concretament dades biològiques, a diferents bases de dades com ArrayExpress, BRENDA, CATH, ChEBI, ChEMBL, EGA, ENA, Ensembl, Europe PMC, Human Protein Atlas, IntAct, InterPro, MINT, Orphadata, PDBe, PRIDE, SILVA, STRING i UniProt.

Accés obert

 

 

Tutorials de ELIXIR Core - Biological Data Resources

 

Engineering

 

Eric és la principal base de dades bibliogràfica referencial i internacional especialitzada en ciències de l'educació. Indexa més de 20.000 articles de revista per any.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

 

 

Multidisciplinar

EUR-Lex permet consultar en les 24 llengües oficials de la UE: el Diario Oficial de la Unión Europea, la legislació de la UE (tractats, directives, reglaments, decisions, legislació consolidada, etc.), els textos preparatoris (propostes legislatives, informes, llibres verds i blancs, etc.), la jurisprudència de la UE (sentències, autos, etc.), acords internacionals, documents de la AELC, i altres documents públics. També permet seguir pas a pas els procediments legislatius. La base de dades s'actualitza a diari i té més de 3 milions d'entrades que recullen textos des de 1951.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

La Farmacopea Europea (Ph. Eur.) és una obra de referència única per al control de qualitat dels medicaments. Les normes oficials que conté proporcionen una base científica per al control de qualitat durant tot el cicle de vida d'un producte. Aquestes normes són legalment vinculants, tal com s'estableix en el Conveni del Consell d'Europa sobre l'elaboració d'una Farmacopea Europea i en la legislació farmacèutica nacional i de la UE. Els estàndards de qualitat de la Ph. Eur. són obligatoris en la mateixa data en tots els Estats Parts de la convenció.

Pagament-Accés dins del campus

Accés usuari/contrasenya

 

 

 

 

Engineering