Restaurante Zero Waste

Autor/a

Martín Pérez, Inés
Amigó Viñuales, Mireia  

Abstract

El present pla d'empresa busca determinar la viabilitat d'implementar un restaurant sense residus amb menjar saludable a la ciutat de Barcelona. Hi ha una alta demanda, impulsada per una tendència a la recerca d'un estil de vida saludable i preocupació pel medi ambient. Mizer, busca satisfer la necessitat d'oferir alimentació saludable evitant la generació de residus i tot tipus de contaminació. El model de negoci es basa en reciclar o reutilitzar els productes i incloure eines electròniques per facilitar i agilitzar els processos de servei, a més de proporcionar una atenció especial als clients. Es va veure l'oportunitat de crear un restaurant en un mercat atractiu on a partir de l'estudi, es van estimar 102.994 clients potencials i un total de 139 milions € com a mercat potencial. L'empresa compta amb uns objectius a curt i llarg termini. Quant els objectius a curt termini, es busca posicionar-se al mercat com un restaurant d'alta qualitat de producte i adaptat a les noves tendències. I, a llarg termini es pretén anar incrementant l'ocupació en el restaurant i augmentar la quota de mercat amb l'ajuda de les xarxes socials per promoure la nostra filosofia. Mizer requereix una alta inversió inicial per al primer any de 23.009 € ja que, es requereix comprar tot el mobiliari interior i els articles necessaris per dur a terme el restaurant. L'estructura de capital està composta pel capital aportat per les dues sòcies de 80.000 € i un préstec a llarg termini de 20.000 € a 5 anys. No obstant això, després de l'anàlisi econòmic i financer, podem concloure que amb una bona gestió es tracta d'un projecte rendible i viable que espera obtenir beneficis a partir de l'tercer any.

 

Director/a

Martínez Guillén, Mari Carmen  

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

Data

2020-05-08