Rol dels miRNA associat a les vesícules extracel·lulars (EVs) en el síndrome antifosfolípid

Autor/a

Calvet Carnicé, Arnau  

Abstract

El síndrome antifosfolípid (SAF) és un trastorn multisistèmic caracteritzat per trombosis arterial i / o venosa o pèrdua fetal recurrent acompanyada d'una prova persistentment positiva d'anticossos antifosfolípids (APL). El SAF és la causa més freqüent de trombofília adquirida; no obstant això, queda una controvèrsia significativa sobre la seva patogènesis i no es sap gaire cosa del seu mecanisme d'acció.
D'altra banda, les vesícules extracel·lulars (EVs) són partícules submicròniques que alliberen totes les cèl·lules. De forma majoritària, s'ha descobert que dins aquestes partícules es conserven els miRNAs. Aquests són petits RNAs relacionats en lA pre-activació de les vies biològiques i s'han vist que són fonamentals en la patogènesis de les malalties. Tot i que la majoria d'aquesta investigació s'ha centrat en el càncer, no hi ha estudis que relacionin els miRNAs encapsulats en les EVs amb el SAF. No obstant això, sí que s'ha demostrat que els nivells elevats de EVs reflecteixen un estat general d'activació cel·lular. Per tant, la nostra hipòtesis es que els microRNAs en les EVs podrien ser clau per entendre la patologia SAF i podrien ser una nova font per trobar teràpies gèniques i selectives per aquests pacients.
Per primera vegada, en aquest projecte es proposa realitzar un estudi de miRNA-seq per descobrir els miRNAs que es troben dins les EVs procedent dels sèrums dels pacients amb SAF i trobar quin rol tenen en la malaltia.

 

Director/a

Lecina Veciana, Martí
Cortés Hernández, Josefina

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-09-07