Simulación de distintas estrategias de atención al público en una cafetería universitaria mediante el software AnyLogic

Autor/a

Altarriba Codinach, Inés

Abstract

En aquest projecte es desenvolupa un model que simula el funcionament d'una cafeteria universitària mitjançant el programa AnyLogic. Per a això, inicialment, s'ha efectuat una presa de dades per poder disposar de la informació necessària per obtenir un model que s'ajusti de la forma més precisa possible al que passa actualment al recinte estudiat. Un cop obtingut el model, s'analitza per observar els possibles colls d'ampolla i les limitacions de l'funcionament actual. Finalment s'efectuen diferents simulacions on es canviarà la forma de pagament, el nombre de persones que entra a l'establiment, el temps d'ús de microones, entre d'altres, per veure com afecta el rendiment de la cafeteria i establir estratègies que permetin optimitzar el seu funcionament per tal de reduir els temps d'espera. Finalment, s'analitzarà la viabilitat de les modificacions plantejades.

 

Director/a

Molins Vara, José Javier

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-06-02