Síntesi de nous inhibidors potencials de CXCR4 basats en un tiofè central

Autor/a

Olesa Vallespí, Roser

Abstract

CXCR4 és una proteïna receptora intermembrana del tipus de quimiocines, que forma part de la família de les citocines, la qual té un lligand natural anomenat CXCL12/SDF-1.
El receptor de quimiocines CXCR4 s’ha comprovat que és un marcador pro-nòstic en diversos tipus de càncer i això suggereix que la desregulació d’aquesta proteïna pot contribuir a la progressió d’aquesta malaltia.
El virus del VIH utilitza el receptor CXCR4 per accedir a la cèl·lula hoste i també s’ha vist que CXCL12/SDF-1 podria inhibir la infecció per VIH per impediment estèric de la unió de gp120 viral a CXCR4, la qual cosa converteix a CXCR4 en una diana terapèutica important en el desenvolupament d’un fàrmac anti-VIH.
En aquest treball es mirarà la relació entre CXCR4, el VIH i el càncer i es rea-litzarà la síntesi de nous possibles inhibidors de CXCR4 a partir de l’obtenció de tiofè-2,5-dicarboxaldehid pur que serà funcionalitzat amb cinc amines dife-rents per tal de formar noves estructures com a potencials inhibidors de CXCR4.
Finalment, per tal de dur a terme aquest procediment, es seguiran les metodo-logies de Todd C. Sutherland i Albert Gibert i posteriorment s’analitzaran les molècules amb espectroscòpia de RMN.

 

Director/a

Puig de la Bellacasa Cazorla, Raimon
Gibert Bosch, Albert

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-09-07