Articles IQS 2020

Articles IQS 2020

 

Es presenten els articles científics publicats el 2020 pel personal docent i investigador d'IQS (School of Engineering i School of Management).

Selecciona cada títol per ampliar informació (abstract, citacions, altmètriques, etc.).

 

Estimation of industrial emissions during pyrolysis and combustion of different wastes using laboratory data

Autors/es:
Conesa, Juan A.; Ortuno, Núria; Palmer, Damià

Publicació:
Scientific Reports, 21 April 2020, v.10, n.1, 6750

Estudi teòric-experimental del comportament interfacial de mescles aquoses d’èster metílic a pressió atmosfèrica

Autors/es:
Del Pozo, I.; Cartes, M.; Llovell, F.; Mejía, A.

Publicació:
Afinidad, 2020, v.77, n.589, p.4-12

Evaluation of high-temperature hydrogen sensors based on BaCe0.6Zr0.3Y0.1O3-alpha and Sr(Ce0.9Zr0.1)0.95Yb0.05O3-alpha perovskites for industrial applications

Autors/es:
Hinojo, Antonio; Soriano, Iván; Abellà, Jordi; Colominas, Sergi

Publicació:
Sensors, 18 December 2020, v.20, n.24, 7258

Evaluation of white rot fungi pretreatment of mushroom residues for volatile fatty acid production by anaerobic fermentation: feedstock applicability and fungal function

Autors/es:
Fang, Wei; Zhang, Xuedong; Zhang, Panyue; Carol Morera, Xavier; van Lier, Jules B.; Spanjers, Henri

Publicació:
Bioresource Technology, February 2020, v.297, 122447

Ex-vivo mechanical sealing properties and toxicity of a bioadhesive patch as sealing system for fetal membrane iatrogenic defects

Autors/es:
Micheletti, Talita; Eixarch, Elisenda; Berdun, Sergio; Febas, Germán; Mazza, Edoardo; Borrós, Salvador; Gratacos, Eduard

Publicació:
Scientific Reports, 29 October 2020, v.10, n.1, p.18608

Fluid-structure interaction simulations outperform computational fluid dynamics in the description of thoracic aorta haemodynamics and in the differentiation of progressive dilation in Marfan syndrome patients

Autors/es:
Pons, R.; Guala, A.; Rodríguez-Palomares, J.F.; Cajas, J.C.; Dux-Santoy, L.; Teixidó-Tura, G.; Molins, J.J.; Vázquez, M.; Evangelista, A.; Martorell, J.

Publicació:
Royal Society Open Science, 05 February 2020, v.7, n.2, 191752

Fluorine-substituted tetracationic ABAB-phthalocyanines for efficient photodynamic inactivation of Gram-positive and Gram-negative bacteria

Autors/es:
Revuelta-Maza, Miguel Á.; González-Jiménez, Patricia; Hally, Cormac; Agut, Montserrat; Nonell, Santi; de la Torre, Gema; Torres, Tomás

Publicació:
European Journal of Medicinal Chemistry, 1 February 2020, v.187, 111957

Fortifier selection and dosage enables control of breast milk osmolarity

Autors/es:
Herranz Barbero, Ana; Rico, Nayra; Oller-Salvia, Benjamí; Aldecoa-Bilbao, Victoria; Macías-Muñoz, Laura; Wijngaard, Robin; Figueras-Aloy, Josep; Salvia-Roigés, Ma Dolors

Publicació:
Plos One, 1 June 2020, v.15, n.6, e0233924

Functionalization of fluorinated ionic liquids: a combined experimental-theoretical study

Autors/es:
Ferreira, Margarida L.; Araújo, Joao M.M.; Vega, Lourdes F.; Llovell, Fèlix; Pereiro, Ana B.

Publicació:
Journal of Molecular Liquids, March 2020, v.302, 112489

Functionalized mesoporous silica nanoparticles with 2,7,12,17-tetraphenylporphycene

Autors/es:
Martínez-Edo, Gabriel; Llinàs, Maria C.; Anguera, Gonzalo; Gibert, Albert; Sánchez-García, David

Publicació:
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, January-March 2020, v.24, n.1-3, p.350-354