VaDeBurg

Autor/a

Cheng Qiu, JunJie
Peris Martí, Oriol

 

Abstract

Avui dia les persones tendeixen a cuidar més les dietes i la qualitat dels productes que consumeixen.
El sector del menjar ràpid sempre ha tingut una imatge dolenta de cara a la qualitat dels productes servits, però en aquests darrers anys, aquesta imatge ha anat canviant i ha derivat més en un sector on conviuen establiments de molt baixa qualitat amb altres que destaquen per una alta qualitat dels productes.
Es crea Va de Burg per aconseguir allò que la població demana: una empresa que destaqui per la qualitat dels seus productes i la rapidesa de la seva preparació i que aquesta qualitat sigui acompanyada per un preu assequible per a molts.
Va de Burg elabora i ven els seus productes de manera que els clients poden demanar i recollir les comandes a l'establiment o poden fer-ho mitjançant aplicacions de 'delivery'. L'establiment s'especialitza en 'take away' i 'delivery', això és degut al ràpid processament i preparació de la comanda.
La mida del mercat del menjar ràpid és de 4.035 milions d'euros i la mida del subsector de les hamburgueses és de 2.000 milions. El primer any es vendrien 44.065 unitats que equivalen a uns ingressos de 280.774 euros i un marge brut de 149.478 euros.
El segon any s'esperen unes vendes de 90.291 unitats (627.520 euros) amb un marge brut de 334.075 euros. I el tercer any, s'esperen unes vendes de 111.927 unitats (777.894 euros) amb un marge brut de 414.132 euros.
La idea de negoci és viable tant econòmicament com financerament, però requereix una inversió inicial de 120.000 euros i un préstec bancari de 125.000 euros. Aquesta inversió és necessària per al traspàs del local i les obres, poder anar pagant a proveïdors, treballadors i per a l'immobilitzat material. La viabilitat de Va de Burg es mostra en un pla financer en què es preveu que durant el primer any es registrin pèrdues, però a partir del segon ja hi hagi beneficis.
S'espera que cada cop més gent conegui Va de Burg i que sigui una marca coneguda a tota la zona de Barcelona, ​​poder obrir més establiments per arribar a més gent, ser coneguts nacionalment i poder arribar a franquiciar la marca.

 

Director/a

Fazio Bieto, José

Estudios

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Fecha

2020-12-21