Bases de dades i altres recursos

R

Refinitiv Eikon és una base de dades que proporciona informació sobre els mercats financers, donant accés a dades, informació i noticies en temps real per permetre el seu anàlisi.

Pagament-Accés dins del campus

Accés usuari/contrasenya

 

 

 

 

Management

RePEc (Research Papers in Economics) és un projecte de col·laboració de centenes de voluntaris a 102 països per a millorar la difusió de les recerques en economia i ciències afins.El nucli del projecte és una base de dades bibliogràfica descentralitzada de documents de treball, articles de revistes, llibres, capítols de llibres i components de programes informàtics, tot mantingut per voluntaris. Les dades reunides s'utilitzen després a diversos serveis que ofereixen les metadades reunides als usuaris, o les milloren.

Fins ara, més de 2.000 arixus de 102 països han aportat uns 3 milions d'articles de recerca de 3.500 revistes i 5.000 sèries de documents de treball. Mes de 57.000 autors s'han registrat i se serveixen 75.000 suscripcions per correu electrònic cada setmana.

Accés obert

 

 

 

 

Management