Bases de dades i altres recursos

R

RACO, és un repositori especialitzat en revistes científiques, on es poden consultar en accés obert els articles a text complet. Són revistes científiques, culturals i erudites catalanes, editades per una institució científica, cultural i/o erudita catalana, o publicades en català, o bé relaciondes amb la història o la cultura catalana.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

RECERCAT, el Dipòsit de la Recerca de Catalunya, és un repositori cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura d'investigació de les universitats i centres de recerca de Catalunya, així com articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes d'investigació, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc. Aquest projecte està impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), patrocinat per la Generalitat de Catalunya i compta amb la participació d'altres institucions catalanes. 

Accés obert

 

 

Més informació

 

Multidisciplinar

RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta és una plataforma que agrupa tots els repositoris científics espanyols i que proveeix de serveis als gestors de repositoris, als investigadors i als agents implicats en l'elaboració de polítiques. 

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

Refinitiv Eikon és una base de dades que proporciona informació sobre els mercats financers, donant accés a dades, informació i noticies en temps real per permetre el seu anàlisi.

Pagament-Accés dins del campus

Accés usuari/contrasenya

 

 

 

 

Management

RePEc (Research Papers in Economics) és un projecte de col·laboració de centenes de voluntaris a 102 països per a millorar la difusió de les recerques en economia i ciències afins.El nucli del projecte és una base de dades bibliogràfica descentralitzada de documents de treball, articles de revistes, llibres, capítols de llibres i components de programes informàtics, tot mantingut per voluntaris. Les dades reunides s'utilitzen després a diversos serveis que ofereixen les metadades reunides als usuaris, o les milloren.

Fins ara, més de 2.000 arixus de 102 països han aportat uns 3 milions d'articles de recerca de 3.500 revistes i 5.000 sèries de documents de treball. Mes de 57.000 autors s'han registrat i se serveixen 75.000 suscripcions per correu electrònic cada setmana.

Accés obert

 

 

 

 

Management