Bases de dades i altres recursos

U

UNCTADstat és una base de dades estadístics mundial creada per la Conferència de les Nacions Unides sobre el Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) que ofrereix una àmplia cobertura de temes amb les tendències econòmiques, les entrades i sortides d'inversió estrangera directa (IED), les existències, la població, els preus dels productes bàsics i molts altres. La informació es pot presentar en forma de gràfic o taula i es pot exportar fàcilment en diversos formats d'arxiu.

Accés obert

 

 

 

 

Management

Al web oficial de la Unió Europea existeix un apartat específic que ofereix una visió general de les publicacions, informes, estadístiques i biblioteques de la UE. Permet l'accés al registre de documents de les institucions de la UE on es troben tots els documents oficials de la UE.

Accés obert

 

 

 

 

Management