Bases de dades i altres recursos

S

SABI és una eina que permet recuperar de manera senzilla i ràpida la informació general i comptes anuals de més de 1,25 milions d'empreses espanyoles i més de 500.000 portugueses. Conté informació econòmica i financera de més de 550.000 empreses espanyoles i més de 67.000 empreses portugueses. Les dades recollides són dels últims 10 anys.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

Manuals d'ús

 

Management

Sales & Marketing Source és una base de dades propietat d'EBSCO que proporciona suport als professionales de vendes i del màrqueting .Inclou articles d'una gran varietat d'indústries i proporciona informació sobre les millors pràctiques de la disciplina

Pagament-Accés dins del campus

Acceso campus IQS

 

 

 

 

Management

Social Science Research Network (SSNR) és una base de dades cooperativa de més de 250.000 autors que permet una ràpida difusió de la producció científica a l'àrea de l'economia i les ciències socials. Conté més de 450.000 articles a text complet. 

Accés obert

 

 

 

 

Management