Bases de dades i altres recursos

M

Market Access Database (MADB) és una base de dades depenent de la Comissió Europea que dona informació a les empreses que exporten des de la UE sobre les condicions d'importació en els mercats dels països en desenvolupament. Ofereix informació sobre drets i impostos sobre les importacions de productes a determinats països, procediments i documents necessaris per al despatx de duanes al país associat, estadístiques sobre les fluctuacions del comerç de mercancies entre els països de la UE i els països que no pertanyen a la UE, barreres comercials que afecten a les seves exportacions, mesures de seguretat alimantària/salut animal/salut vegetal, acords preferencials i normes d'origen, serveis per a les PIMES i informació comercial del país.

Accés obert

 

 

 

 

Management

Market Analysis Tools - ITC és una base de dades de comerç internacional que proporciona accés a Trade Map (estadístiques mensuals, trimestrals o anuals, tendències i indicadors de fluxe de comerç internacional,...); Market Access Map (aranzels, indicadors de protecció i simulacions d'aranzels...); Investment Map (inversió directa extrangera (IDE), comerç, accés a mercat i dades de filials estrangeres per preparar estratègies de promoció de IDE...); Standards Map (accés a informació comprensiva en estàndards privats per augmentar les oportunitats per a la producció i intercanvi comercial sostenible).

Accés obert

 

 

 

 

Management