Open access

Open Access

 

Documents publicats en accés obert pel personal docent i investigador d'IQS.

Selecciona cada títol per ampliar informació (abstract, citacions, altmètriques, etc.).

 

El Baltic Dry Index

Autors/es:
Niño Becerra, S.

Publicació:
L'Econòmic, 2019, 9 juny, p. 22

El uso del esquema herbartiano para analizar un REI online para la formación del profesorado de secundaria

Autors/es:
Barquero, B., Bosch, M.; Romo, A.

Publicació:
Educação Matemática Pesquisa​, 2019, vol. 21, p. 493-509

Entrapped transient chloroform solvates of bilastine

Autors/es:
Puigjaner, Cristina; Portell, Anna; Blasco, Arturo; Font-Bardia, Merce; Vallcorba, Oriol

Publicació:
Crystals, March 2021, v.11, n.4,  342

Erlotinib promotes ligand-induced EGFR degradation in 3D but not 2D cultures of pancreatic ductal adenocarcinoma cells

Autors/es:
Betriu, Nausika; Andreeva, Anna; Semino, Carlos E.

Publicació:
Cancers, September 2021, v.13, n.18, 4504

Espanya: més autonomia?

Autors/es:
Niño Becerra, S.

Publicació:
L'Econòmic, 2019, 10 març, p. 32

Essential Mycoplasma Glycolipid Synthase Adheres to the Cell Membrane by Means of an Amphipathic Helix

Autors/es:
Romero-García, J.; Biarnés, X.; Planas, A.  

Publicació:
Scientific Reports, 2019, vol. 9, art. no. 7085

Estimation of industrial emissions during pyrolysis and combustion of different wastes using laboratory data

Autors/es:
Conesa, Juan A.; Ortuno, Núria; Palmer, Damià

Publicació:
Scientific Reports, 21 April 2020, v.10, n.1, 6750

Estudi teòric-experimental del comportament interfacial de mescles aquoses d’èster metílic a pressió atmosfèrica

Autors/es:
Del Pozo, I.; Cartes, M.; Llovell, F.; Mejía, A.

Publicació:
Afinidad, 2020, v.77, n.589, p.4-12

Estudio de la reactividad a alta temperatura de aleaciones ligeras sobre recubrimientos cerámicos

Autor/a:
Ramos Masana, Ana  

Director/a:
Colominas Guardia, Carles 
 

Departament:
IQS SE - Enginyeria Química i Ciència de Materials

Data defensa:
2020-02-13

Evaluation of high-temperature hydrogen sensors based on BaCe0.6Zr0.3Y0.1O3-alpha and Sr(Ce0.9Zr0.1)0.95Yb0.05O3-alpha perovskites for industrial applications

Autors/es:
Hinojo, Antonio; Soriano, Iván; Abellà, Jordi; Colominas, Sergi

Publicació:
Sensors, 18 December 2020, v.20, n.24, 7258