Bases de dades i altres recursos

M

Market Access Database (MADB) és una base de dades depenent de la Comissió Europea que dona informació a les empreses que exporten des de la UE sobre les condicions d'importació en els mercats dels països en desenvolupament. Ofereix informació sobre drets i impostos sobre les importacions de productes a determinats països, procediments i documents necessaris per al despatx de duanes al país associat, estadístiques sobre les fluctuacions del comerç de mercancies entre els països de la UE i els països que no pertanyen a la UE, barreres comercials que afecten a les seves exportacions, mesures de seguretat alimantària/salut animal/salut vegetal, acords preferencials i normes d'origen, serveis per a les PIMES i informació comercial del país.

Accés obert

 

 

 

 

Management

Market Analysis Tools - ITC és una base de dades de comerç internacional que proporciona accés a Trade Map (estadístiques mensuals, trimestrals o anuals, tendències i indicadors de fluxe de comerç internacional,...); Market Access Map (aranzels, indicadors de protecció i simulacions d'aranzels...); Investment Map (inversió directa extrangera (IDE), comerç, accés a mercat i dades de filials estrangeres per preparar estratègies de promoció de IDE...); Standards Map (accés a informació comprensiva en estàndards privats per augmentar les oportunitats per a la producció i intercanvi comercial sostenible).

Accés obert

 

 

 

 

Management

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), és una editorial acadèmica en accés obert, fundada al 1996. Publiquen al voltant de 200 revistes acadèmiques revisades per parells i en accés obert de deu camps diferents com física, química, biologia, biomedicina, filosofia i ciències socials.

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

Medicamentalia és un projecte periodístic internacional de Civio sobre l'accés global a la salut. Combina  periodisme d'investigació, anàlisi de dades i reportatges sobre el terreny en diversos països del món. En aquest projecte també es poden trobar altres continguts relacionals amb la salut i la transparència en aquest sector.

Accés obert

 

 

 

 

Engineering