School of Engineering - TFG 2020/21

Treballs de Grau de l'School of Engineering

Treballs finals de grau dels graus de l'School of Engineering (SE) defensats en el curs acadèmic 2020/2021.

Seleccionar cada títol per ampliar informació.

Plan de Empresa para el desarrollo de la vacuna del COVID-19

Autor/a:
Belenguer Batllerià, Clara

Director/a:
Marín Mas-Sardà, Juanjo

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2021-02-22

Posta a punt d'un procediment per la determinació de nitrit en presència d'elevades concentracions de clorur en mostres relacionades amb l'entorn farmacèutic per mètodes espectrofotomètrics i cromatogràfics

Autor/a:
Rojas Serra, Oriol

Director/a:
Margarit Roig, Lourdes
Broto Puig, Francesc  

Estudis:
IQS SE - Grau en Química

Data:
2021-06-20

Preparació d'un connector sensible a dos valors de pH pel disseny de sistemes d'alliberament de fàrmacs

Autor/a:
Milà Bau, Clàudia

Director/a:
Sánchez García, David

Estudis:
IQS SE - Grau en Química

Data:
2021-09-07

Preparació d'un connector sensible al pH i llum per a la formació d'una corona de proteïnes artificial en MSN

Autor/a:
Pérez Martín, Montserrat

Director/a:
Sánchez García, David

Estudis:
IQS SE - Grau en Química

Data:
2021-06-20

Producing solid polymeric nanoparticle formulations: a study of the key parameters in the Lyophilization process

Autor/a:
Font-Quer i Roset, Núria

Director/a:
Fornaguera Puigvert, Cristina

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2020-09-07

Projecte d’implantació i muntatge d’un injector de bombolles a un reactor pilot de Flow Chemistry

Autor/a:
Miquel Oliver, Andreu

Director/a:
Pou Ibar, Oriol
Nomen Ribé, Rosa

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2021-09-07

Proyecto de implantación y montaje de un sensor FTIR en línea a un reactor piloto de Flow Chemistry

Autor/a:
Escobar Marín, Mónica

Director/a:
Sempere Cebrián, Julià

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2021-09-07

Proyecto de mejora del lead time en una planta farmacéutica aplicando la filosofía Lean Manufacturing

Autor/a:
Mateu Latre, Marta 

Director/a:
Amaro Martínez, Francesc
Pons Prat, Mercè

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2021-09-05

Puesta a punto de un sistema de liofilización

Autor/a:
Lorenzo Romera, Marta

Director/a:
Balfagón Costa, Alberto

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2021-09-07

Puesta en servicio virtual con SIMATIC y Simulink

Autor/a:
Sagalés i Coronas, Antoni Maria

Director/a:
Molins Vara, José Javier
Yagüe Yagüe, Sauro José

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data:
2021-02-20