School of Engineering - TFG 2020/21

Treballs de Grau de l'School of Engineering

Treballs finals de grau dels graus de l'School of Engineering (SE) defensats en el curs acadèmic 2020/2021.

Seleccionar cada títol per ampliar informació.

Natural superabsorbent polymer and cellulose nanofiber production: a comprehensive process design

Autor/a:
Moya Granero, David

Director/a:
Song, Qilei

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2020-10-05

Nou tractament per l'hemofília basat en un recobriment polimèric de vectors vírics adeno-associats

Autor/a:
Fuente Royo, Sandra de la

Director/a:
Borrós i Gómez, Salvador
Guerra Rebollo, Marta

Estudis:
IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data:
2021-06-20

Nuevos paradigmas de reactividad entre derivados de tipo alil silano extendido y especies de yodo hipervalente

Autor/a:
del Barrio Aliaga, Inés

Director/a:
Cuenca González, Ana Belén
Shafir, Alexandr

Estudis:
IQS SE - Grau en Química

Data:
2021-06-20

Obtenció d’un catalitzador supramolecular i estudi de la seva eficàcia davant reaccions aldòliques

Autor/a:
Ortiz Rosell, Albert

Director/a:
Jimeno Mollet, Ciril
Pou Ibar, Oriol

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2021-06-20

Optimització d’energia tèrmica en una estació depuradora d’aigües residuals d’Aigües de Barcelona

Autor/a:
Oriol Ybern, Berta

Director/a:
Poch Palou, Maurici

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2021-09-06

Optimització en l’obtenció d’HuperTacrina–Tacrina pel tractament de la Malaltia d’Alzheimer (Part II)

Autor/a:
Canet Guillén, Júlia

Director/a:
Puig de la Bellacasa Cazorla, Raimon
Borrell Bilbao, José Ignacio

 

Estudis:
IQS SE - Grau en Química

Data:
2021-09-05

Optimización de un proceso de encapsulación mediante mezcla directa

Autor/a:
Ibáñez Jiménez, Nerea

Director/a:
Balfagón Costa, Alberto

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2021-07-14

Optimización del marcaje fluorescente en muestra fijada y viva para microscopía STED

Autor/a:
Moral Blázquez, Nuria

Director/a:
Fornaguera i Puigvert, Cristina
Marsal, Maria; Loza-Álvarez, Pablo

Estudis:
IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data:
2021-06-17

Optimization of a Nitinol device to treat aortic dissection

Autor/a:
Canalejo Codina, Francesc

Director/a:
Martorell López, Jordi

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data:
2021-06-15

Packaging eco-design for takeaway food

Autor/a:
Cruz Ceravalls, Fernando

Director/a:
Reyes Pozo, Guillermo
Gómez Gras, Giovanni

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data:
2021-06-20