TFG IQS 2020/21

Treballs Finals de Grau IQS - curs 2020/21

 

Treballs finals de grau dels graus d'IQS (School of Engineering i School of Management) defensats en el curs acadèmic 2020/2021.

Seleccionar cada títol per ampliar informació (abstract, grau, etc.).

Nh3-SCR reactions over Cu-Cha Catalyst: experimental Investigation on N2O Formation

Autor/a:
Serra Cervera, Jose Maria

Director/a:
Pou Ibar, Oriol

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2021-09-15

Nou tractament per l'hemofília basat en un recobriment polimèric de vectors vírics adeno-associats

Autor/a:
Fuente Royo, Sandra de la

Director/a:
Borrós i Gómez, Salvador
Guerra Rebollo, Marta

Estudis:
IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data:
2021-06-20

Nuevos paradigmas de reactividad entre derivados de tipo alil silano extendido y especies de yodo hipervalente

Autor/a:
del Barrio Aliaga, Inés

Director/a:
Cuenca González, Ana Belén
Shafir, Alexandr

Estudis:
IQS SE - Grau en Química

Data:
2021-06-20

Obtenció d’un catalitzador supramolecular i estudi de la seva eficàcia davant reaccions aldòliques

Autor/a:
Ortiz Rosell, Albert

Director/a:
Jimeno Mollet, Ciril
Pou Ibar, Oriol

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2021-06-20

OLAN

Autor/a:
Cerdans Carrió, Olivia
Soler-Roig Carulla, Andrea

Director/a:
Martínez Guillén, Carmen

Estudis:
IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data:
2021-05-14

Optimització d’energia tèrmica en una estació depuradora d’aigües residuals d’Aigües de Barcelona

Autor/a:
Oriol Ybern, Berta

Director/a:
Poch Palou, Maurici

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2021-09-06

Optimització en l’obtenció d’HuperTacrina–Tacrina pel tractament de la Malaltia d’Alzheimer (Part II)

Autor/a:
Canet Guillén, Júlia

Director/a:
Puig de la Bellacasa Cazorla, Raimon
Borrell Bilbao, José Ignacio

 

Estudis:
IQS SE - Grau en Química

Data:
2021-09-05

Optimización de un proceso de encapsulación mediante mezcla directa

Autor/a:
Ibáñez Jiménez, Nerea

Director/a:
Balfagón Costa, Alberto

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2021-07-14

Optimización del marcaje fluorescente en muestra fijada y viva para microscopía STED

Autor/a:
Moral Blázquez, Nuria

Director/a:
Fornaguera i Puigvert, Cristina
Marsal, Maria; Loza-Álvarez, Pablo

Estudis:
IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data:
2021-06-17

Optimization of a Nitinol device to treat aortic dissection

Autor/a:
Canalejo Codina, Francesc

Director/a:
Martorell López, Jordi

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data:
2021-06-15