TFG IQS 2020/21

Treballs Finals de Grau IQS - curs 2020/21

 

Treballs finals de grau dels graus d'IQS (School of Engineering i School of Management) defensats en el curs acadèmic 2020/2021.

Seleccionar cada títol per ampliar informació (abstract, grau, etc.).

Posta a punt d'un procediment per la determinació de nitrit en presència d'elevades concentracions de clorur en mostres relacionades amb l'entorn farmacèutic per mètodes espectrofotomètrics i cromatogràfics

Autor/a:
Rojas Serra, Oriol

Director/a:
Margarit Roig, Lourdes
Broto Puig, Francesc  

Estudis:
IQS SE - Grau en Química

Data:
2021-06-20

Predictheon, S.L.

Autor/a:
Vilana García-Ovies, Ana

Director/a:
Banqué, Francesc

Estudis:
IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data:
2021-06-04

Preparació d'un connector sensible a dos valors de pH pel disseny de sistemes d'alliberament de fàrmacs

Autor/a:
Milà Bau, Clàudia

Director/a:
Sánchez García, David

Estudis:
IQS SE - Grau en Química

Data:
2021-09-07

Preparació d'un connector sensible al pH i llum per a la formació d'una corona de proteïnes artificial en MSN

Autor/a:
Pérez Martín, Montserrat

Director/a:
Sánchez García, David

Estudis:
IQS SE - Grau en Química

Data:
2021-06-20

Producing solid polymeric nanoparticle formulations: a study of the key parameters in the Lyophilization process

Autor/a:
Font-Quer i Roset, Núria

Director/a:
Fornaguera Puigvert, Cristina

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2020-09-07

Projecte d’implantació i muntatge d’un injector de bombolles a un reactor pilot de Flow Chemistry

Autor/a:
Miquel Oliver, Andreu

Director/a:
Pou Ibar, Oriol
Nomen Ribé, Rosa

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2021-09-07

Proteínas de insecto para la nutrición humana

Autor/a:
Casadejus Anguera, Santiago
Busquets Guardia, Âlex

Director/a:
Fazio Bieto, José

Estudis:
IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data:
2021-05-24

Proyecto de implantación y montaje de un sensor FTIR en línea a un reactor piloto de Flow Chemistry

Autor/a:
Escobar Marín, Mónica

Director/a:
Sempere Cebrián, Julià

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2021-09-07

Proyecto de mejora del lead time en una planta farmacéutica aplicando la filosofía Lean Manufacturing

Autor/a:
Mateu Latre, Marta 

Director/a:
Amaro Martínez, Francesc
Pons Prat, Mercè

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2021-09-05

Puesta a punto de un sistema de liofilización

Autor/a:
Lorenzo Romera, Marta

Director/a:
Balfagón Costa, Alberto

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2021-09-07