TFM IQS 2019/20

TFM IQS 2019/20

 

Treballs finals de màster dels màsters d'IQS (School of Engineering i School of Management) defensats en el curs acadèmic 2019/2020.

Seleccionar cada títol per a ampliar informació (abstract, grau, etc.).

Sensor electroquímico de litio para medidas potenciométricas en metales fundidos

Autor/a:
Ferré March, Òscar

Director/a:
Abellà Iglesias, Jordi
Colominas Fuster, Sergi

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2020-09-21

Simulador d’un procés industrial per a l’ensenyament del control estadístic de la qualitat

Autor/a:
Novell Guasch, Patricia

Director/a:
Cuadros Margarit, Jordi
Fernández-Ruano, Laura

Estudis:
IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data:
2020-09-09

Simulation of Soft-Elastic Reactor to study the emptying process

Autor/a:
Ge, Xuedan

Director/a:
Sempere Cebrián,, Julià
Dong Chen, Xiao ; Xiao, Jie   

Estudis:
IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data:
2020-08-31

Síntesis de cerámicas conductoras de protón por Flame Spray Pyrolysis

Autor/a:
Soriano Hernández, Iván Gaspar
Director/a:
Colominas Fuster, Sergi
Abellà Iglesias, Jordi

Estudis:
IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data:
2020-07-15

Síntesis y caracterización del eutéctico Pb-Li

Autor/a:
Hervás Royo, Aniol
Director/a:
Abellà Iglesias, Jordi
Colominas Fuster, Sergi

Estudis:
IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data:
2020-09-21

Sizing Pressure Saftey Valves

Autor/a:
Castan i Rallo, Martí
Director/a:
Nomen Ribé, Rosa
Alós Sanz, Miquel Àngel

Estudis:
IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data:
2020-06-04

Study of drug permeation through synthetic skin

Autor/a:
Tintoré Vidal, Silvia

Director/a:
Balfagón Costa, Alberto
Gómez Canela, Cristian

Estudis:
IQS SE - Màster en Química Farmacèutica

Data:
2020-07-07

Study of elastin incorporation in multi-layered biocompatible biomembranes composed of Chitosan

Autor/a:
López Manuel, Júlia

Director/a:
Balfagón Costa, Alberto

Estudis:
IQS SE - Màster en Química Farmacèutica

Data:
2020-07-13

SuppOut. Análisis de la viabilidad de un negocio dedicado al postratamiento de piezas fabricadas mediante tecnología 3D

Autor/a:
Lleida Asensio, Rubén
Ortega del Arco, Andrea

Director/a:
Ramírez Roma, Xavier

Estudis:
IQS SM - Màster en Gestió d’Empreses Industrials

Data:
2020-06-11

The Rustik Bakery. Strategic Growth Plan for Uncover Channels

Autor/a:
Luna Araiza, Ana Lilia
Tazi Riffi, Zineb

Director/a:
Palau Saumell, Ramon

Estudis:
IQS SM - Master in International Marketing in a Digital Environment / International Marketing & Sales Management

Data:
2020-06-02