Bases de dades i altres recursos

S

SABI és una eina que permet recuperar de manera senzilla i ràpida la informació general i comptes anuals de més de 1,25 milions d'empreses espanyoles i més de 500.000 portugueses. Conté informació econòmica i financera de més de 550.000 empreses espanyoles i més de 67.000 empreses portugueses. Les dades recollides són dels últims 10 anys.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

Manuals d'ús

 

Management

Sales & Marketing Source és una base de dades propietat d'EBSCO que proporciona suport als professionales de vendes i del màrqueting .Inclou articles d'una gran varietat d'indústries i proporciona informació sobre les millors pràctiques de la disciplina

Pagament-Accés dins del campus

Acceso campus IQS

 

 

 

 

Management

SciFindern és una eina d'investigació que permet explorar les bases de dades de CAS que contenen literatura de diverses disciplines, abarcant ciències biomèdiques, química, enginyeria, ciències de materials, agricultura, etc. Les cerques es poden realitzar en revistes i patents de tot el món, utilitzant subestructures i reaccions.  

Pagament-Accés dins del campus +

Accés combinat
campus IQS + usuari/contrasenya

 

 

Accés offcampus Manuals d'ús Instruccions de registre

 

Engineering

Scimago és un producte per a l'anàlisi i l'avaluació de revistes científiques. Presenta dades estadístiques de cites des de 1996 en endavant, que proporcionen una manera sistemàtica i objectiva de determinar la importància relativa de les revistes dins de les seves categories temàtiques (factor d'impacte de les revistes). És una eina essencial per bibliotecaris, editors, autors, professors i estudiants, analistes d'informació i demés persones que necessiten conèixer l'impacte i la influència d'una publicació sobre la comunitat investigadora global.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

Scopus és una base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes que ofereix accés a la informació actual i retrospectiva de resums d'autors i índexs de cites de milers de publicacions internacionals en els camps de les ciències, ciències socials, arts i humanitats. 

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

Manuals d'ús

 

Multidisciplinar

Social Science Research Network (SSNR) és una base de dades cooperativa de més de 250.000 autors que permet una ràpida difusió de la producció científica a l'àrea de l'economia i les ciències socials. Conté més de 450.000 articles a text complet. 

Accés obert

 

 

 

 

Management