Bases de dades i altres recursos

T

TDX, és un repositori cooperatiu que conté, en format digital i d'accés lliure, les tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i a d'altres comunitats autònomes. Conté més de 29.000 tesis, xifra que augmenta diàriament. 

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

TESEO és una base de dades que conté tesis doctorals espanyoles des de 1976. És una pàgina creada per permetre al futur doctor introduïr les dades de la seva tesi al sistema. El sistema controlarà les diferents passes per les que passi la tesi, i un cop aprovada quedarà emmagatzemada en el sistema de consulta TESEO per poder ser consultada des d'internet. 

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar