Bases de dades i altres recursos

P

Passport Euromonitor és una base de dades especialitzada en estudis de mercat, que proporciona una anàlisi estratègica sobre indústries, països, consumidors i empreses. Proporciona una visió global de la indústria i el panorama econòmic de més de 200 països i 1.150 ciutats.

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

La primera vegada que s'accedeixi al recurs, després de la validació URL, cal donar una sèrie de dades per finalitzar el registre.

Manuals d'ús

 

Management

Pharmakoteka és una base de dades d'específics i especialitats farmacéutiques antigues (1800-1960), creada com una línia d'investigació del Museu de Farmàcia Catalana i com a eina docent de la Unitat d'Història, Legislació i Gestió farmacéutiques de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, 

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

PillBox és una base de dades de medicaments sòlids comercialitzats a EUA. Es pot buscar per la forma, color, tamany, etc.. Especialment rellevant per la gran quantitat i qualitat d'imatges per a la seva fàcil identificació. Permet l'ús d'aplicatius mòbils i enllaça amb els valors i caractarístiques del medicament.

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

Project MUSE ofereix una àmplia col·lecció de llibres i revistes sobre humanitats i ciències socials, molts d'ells editats per universitats americanes.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

PsycINFO és una base de dades internacional especialitzada en psicologia de l'American Psychological Association. Indexa 2.300 títols de revistes aproximadament i s'accedeix a través d'EbscoHost. 

Pagament-Accés dins del campus

Accés campus IQS

 

 

 

 

Multidisciplinar

PubMed inclou més de 23 milions de cites de literatura biomèdica de MEDLINE, revistes de ciències de la vida i llibres electrònics. Les cites poden incloure enllaços a contingut en text complet de PubMed Central i llocs web d'editors. 

Accés obert

 

 

 

 

Engineering