School of Engineering - TFG 2020/21

Treballs de Grau de l'School of Engineering

Treballs finals de grau dels graus de l'School of Engineering (SE) defensats en el curs acadèmic 2020/2021.

Seleccionar cada títol per ampliar informació.

Disseny d'un preparat enzimàtic industrial comercial: activitats enzimàtiques, formulació, estabilitat i aplicacions

Autor/a:
Bagot Alcaraz, Meritxell

Director/a:
Abad Sánchez, Sergi
Planas Sauter, Antoni

Estudis:
IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data:
2021-06-20

Disseny de noves formulacions elastomèriques per a la millora de les propietats mecàniques dels guants quirúrgics

Autor/a:
Borrós Cullell, Ramon

Director/a:
Agulló Chaler, Núria
Francesc Julian, Joan

Estudis:
IQS SE - Grau en Química

Data:
2021-06-20

Disseny d’hidrogels zwitteriònics per reduir la colonització bacteriana en dispositius mèdics

Autor/a:
Fernández Batlle, Ares

Director/a:
Teixidó Bartés, Robert

Estudis:
IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data:
2021-09-07

Disseny d’un element de sensorització per monitoritzar el comportament de vies apuntalades

Autor/a:
Oriol Casas, Pol

Director/a:
Pérez, Marco Antonio

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data:
2021-06-10

Disseny d’un protocol d’assaig clínic de primera administració en humans (FiH)

Autor/a:
Domingo Borraz, Laia

Director/a:
Ballester Verneda, Mª Rosa

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2021-09-07

Disseny d’un tractament nanomèdic pel Síndrome d’Antifosfolípid basat en l’alliberament controlat de material genètic

Autor/a:
Mengod Vicente, Irene

Director/a:
Fornaguera i Puigvert, Cristina
Borrós i Gomez, Salvador

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2021-07-14

Disseny i construcció d’un sistema que permeti reproduir l’accident ocorregut el 14/01/2020 per descomposició de MPEG

Autor/a:
Prats Vergel, Gerard

Director/a:
Serra Hosta, Eduard

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2021-06-20

Disseny i optimització del sistema de producció d’un envàs de menjar per emportar

Autor/a:
Cerdà Mas, Ismael Vicent

Director/a:
Reyes Pozo, Guillermo
Gómez Gras, Giovanni

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data:
2021-06-15

E.coli outer membrane extraction using polymers: formation of LPS nanodiscs

Autor/a:
Fondevila Möller, Isabel

Director/a:
Riera Bonet, Marta 
Laguri, Cedric

Estudis:
IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data:
2021-09-03

Effect of galvanizing process on mechanical properties of mild steel

Autor/a:
Ayllón García, Miquel

Director/a:
Abad Roldán, Manuel David
Gómez Gras, Giovanni

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2021-06-17