TFG IQS 2020/21

Treballs Finals de Grau IQS - curs 2020/21

 

Treballs finals de grau dels graus d'IQS (School of Engineering i School of Management) defensats en el curs acadèmic 2020/2021.

Seleccionar cada títol per ampliar informació (abstract, grau, etc.).

Disseny de noves formulacions elastomèriques per a la millora de les propietats mecàniques dels guants quirúrgics

Autor/a:
Borrós Cullell, Ramon

Director/a:
Agulló Chaler, Núria
Francesc Julian, Joan

Estudis:
IQS SE - Grau en Química

Data:
2021-06-20

Disseny d’hidrogels zwitteriònics per reduir la colonització bacteriana en dispositius mèdics

Autor/a:
Fernández Batlle, Ares

Director/a:
Teixidó Bartés, Robert

Estudis:
IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data:
2021-09-07

Disseny d’un element de sensorització per monitoritzar el comportament de vies apuntalades

Autor/a:
Oriol Casas, Pol

Director/a:
Pérez, Marco Antonio

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data:
2021-06-10

Disseny d’un protocol d’assaig clínic de primera administració en humans (FiH)

Autor/a:
Domingo Borraz, Laia

Director/a:
Ballester Verneda, Mª Rosa

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2021-09-07

Disseny d’un tractament nanomèdic pel Síndrome d’Antifosfolípid basat en l’alliberament controlat de material genètic

Autor/a:
Mengod Vicente, Irene

Director/a:
Fornaguera i Puigvert, Cristina
Borrós i Gomez, Salvador

Estudis:
IQS SE - Grau en Farmàcia

Data:
2021-07-14

Disseny i construcció d’un sistema que permeti reproduir l’accident ocorregut el 14/01/2020 per descomposició de MPEG

Autor/a:
Prats Vergel, Gerard

Director/a:
Serra Hosta, Eduard

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data:
2021-06-20

Disseny i optimització del sistema de producció d’un envàs de menjar per emportar

Autor/a:
Cerdà Mas, Ismael Vicent

Director/a:
Reyes Pozo, Guillermo
Gómez Gras, Giovanni

Estudis:
IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data:
2021-06-15

Distribution Plan for JUST Egg from Eat Just, Inc. in Spain by HAPH Distributors

Autor/a:
Pintaluba Pérez, Mònica
Simón Codina, Mª Blanca

Director/a:
Cella Moragón, Albert

Estudis:
IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data:
2022-01-09

Drive BCN

Autor/a:
Salse de la Cruz, Ivonne
Tomas Pamies, Judit

Director/a:
Asenjo Fernández, Javier

Estudis:
IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data:
2021-06-18

DSal: Instalaciones desalinizadoras renovables

Autor/a:
Jo Mariotti, Piero Mª

Director/a:
Molins López, Manuel

Estudis:
IQS SM - Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

Data:
2021-01-05